نتیجه مقایسه انواع تصفیه         
راهنمای دستگاه و نصب         

جهت تماس با شرکت صدرا صنعت

021-44061118تلفکس:
09124587581موبایل:
info@sadrasanatco.comEmail:

تعداد بازدید کنندگان
تعداد بازدیدکنندگان


دستگاه تصفیه آب کلمنی رومیزی 12مرحله ای 

 

DW-14-L کلمنی

 

دستگاه 12مرحله ای کلمنی 14لیتری جهت بالا بردن کیفیت آب ،حذف کلر و مواد مضر و مناسب برای مناطقی که دارای آب شور نمی باشند.

این دستگاه دارای فیلتر سرامیکی می باشد و حذف کننده املاح موجود درآب می باشد.

1-فیلتر سرامیکی :Ceramic filter

فیلتر سرامیکی از مواد فشرده ساخته شده ومنافذ آن دارای قطر0/2میکرون میباشد ودرنتیجه میکروبها،شن ودیگر ناخالصی آب را فیلتر کرده وازآن جدا می سازد وآب آشامیدنی شما راازمیکروبهای وبا وحصبه وکلیه میکروبهای دیگرپاک میکند.

2-فیلترموادمعدنی :MINERAL STONE

این فیلترحاوی مواد معدنی مفید برای انسان می باشد که شامل پتاسیم،سدیم،کلسیم،منیزیم ودیگرمواد مفید برای انسان می باشد.

3-فیلترچندکاره:Multi Stage FILTER

این کاملترین وپیشرفته ترین فیلتری است که دردنیا تولید شده است این فیلتر همه کاره می تواند میکروبها ،آلودگی ها،موادشیمیائی فلزات سنگین راحذف کند ومواد مفید رادرآب نگهدارد،این فیلترآب بدون بوورنگ وتمیز تولید می نماید.

4- آب مغناطیسی خنک:MAGNETIC WATER TAP WITH COOLER

آب مغناطیسی طبیعی برای انسان حیات بخش است این دستگاه تولید آب مغناطیسی می نماید که ملکول های آب هماهنگی با املاح بدن انسان پیدا می کند وهماهنگی آب معدنی چشمه های طبیعی می شود که منافع حیات بخش آن بسیار است.