نتیجه مقایسه انواع تصفیه         
راهنمای دستگاه و نصب         

جهت تماس با شرکت صدرا صنعت

021-44061118تلفکس:
09124587581موبایل:
info@sadrasanatco.comEmail:

تعداد بازدید کنندگان
تعداد بازدیدکنندگان


 


دستگاههاي صنعتي 

 


آب خروجی از دستگاه های تصفیه آب شرکت صدرا صنعت کاملا خالص ، گوارا و مطابق استاندارد آبهای قابل شرب می باشد. این آب پس از عبور از فیلترهای متعدد ، عاری از هر گونه باکتری ، میکروب ، میکروارگانیزم ،ویروس ، فلزات سنگین و سمی نظیر آرسنیک ، آلومینیوم و نیترات و مواد معلق و محلول مانند نمک و کلر می باشد . این دستگاه ساخت تایوان بوده و با فیلترهای اصل آمریکائی ،که بصورت ، پنج و شش مرحله ای به همراه تانک آب و تمامی متعلقات جانبی قابل ارائه می باشد.
 

دستگاههاي صنعتي :  

دستگاههاي تصفيه آب صنعتي بنابر آناليز آب ورودي و خروجي و ظرفيت درخواستي و ساير موارد مورد نياز قابل طراحي و سفارش بطور جداگانه ميباشد. در صورت نياز ، كليه اطلاعات مربوطه را به واحد مهندسی فروش اين شركت ارسال نمائيد تا مراحل طراحي و پيشنهاد فني و مالي و در نهايت سفارش ساخت انجام پذيرد.